REGULAMIN

 

REGULAMIN ZAZOO

  1. Sprzęt i wyposażenie Studia jest własnością ZAZOO  i stanowi jego integralną część.
  2. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu zazoo, w umówionym wymiarze godzin.
  3. Najemca ma obowiązek opuścić ZAZOO po upływie umówionego czasu najmu.
  4. Najemca, po upływie czasu najmu, ma obowiązek pozostawić studio w stanie nie pogorszonym.
  5. Najemca ma obowiązek zgłosić właścicielowi ZAZOO, wszelkie usterki pomieszczeń oraz ich wyposażenia, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
  6. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  7. Najemca w czasie najmu ponosi materialną odpowiedzialność za sprzęt będący na wyposażeniu ZAZOO.
  8. W ZAZOO obowiązuje zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
  9. Nie wiesz co zrobić? Zapytaj.